araştırma duygusu aşılamak
araştırma duygusu aşılamak
arastırma kisisel gelisim

Bireylere Araştırma Duygusu Aşılamak, Nedir?

Araştırma duygusu ve becerisi kişilerin hayatta daha başarılı olabilmeleri adına beslenmesi gereken duygular arasında yer almaktadır. Öğrenim ile başladığı zaman daha etkili sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Araştırma duygusunun yerleşmesi ile birlikte öğrenmeye dair isteğin de arttığı görülmektedir. Bu nedenle duyguyu besleyecek adımların atılması kişilerin daha başarılı olabilmesini sağlamaktadır.

Araştırma Duygusu Nasıl Oluşturulur?

Bireylere araştırma duygusu aşılamak genellikle adım adım gerçekleştirilmektedir. Öncelikli olarak bireyin kendisini ifade edebileceği soruları sorabilmesi araştırma yapabilmenin ilk adımı olarak ifade edilmektedir. Araştırma duygusunda artışın gerçekleştirilebilmesi için gözlem gerekliliği de yer almaktadır. Gözlem yapabilen bireyler kendilerini iyi ifade eder ve öğrenebilecekleri kaynakları da bu gözlemler sayesinde göz önünde tutarlar.

Araştırma duygusu bu iki adım ile aktif hale getirildiği zaman bu duyguyu geliştirebilmek adına planlama yöntemlerinin de öğretilmesi gerekmektedir. Planlama yöntemleri öğrenildiği zaman araştırma yapabilmek için gerekli olan bilgilerin nasıl bulunacağı hususunda fikir edinebilme de kolaylaşacaktır. Bu adımdan sonra araştırma safhasına geçilerek ihtiyaç duyulan bilgiler alınır ve bu duygu ile hareket etmek kolaylaşacaktır.

Araştırma Duygusu Nasıl Teşvik Edilir?

Bireylerin araştırma duygularını aktif hale getirdikten sonra araştırma yapabilmeleri için gereken teşvikin yapılması başarılı süreçler yaşanmasını sağlayacaktır. Araştırma duygusunun teşviki ile birlikte başarıların devamlılığı sağlanacaktır.

Araştırma duygusunu teşvik edebilmek için ödüllendirme yapılmaktadır. Kişilerin bu duygularını sürekli olarak kullanabilmeleri için araştırma sonucunda hedefledikleri şeylere ulaşmaları gerekir. Bu nedenle bireylere öncelikli olarak hedefler konulmalı ve bu hedefler doğrultusunda araştırma yapmaları sağlanmalıdır. Araştırma duygusu adım adım artırılabilecek duygular arasında yer aldığı için öncelikli olarak ödevlendirmeler yapılarak bu duygu ön plana çıkarılmalı ve projeler kapsamında duygu aktif tutulmalıdır.

Neden Önemlidir?

Bireylere araştırma duygusu aşılamak, ilerleyen aşamalarda bilimsel araştırmalar yapabilmenin temelini oluşturmaktadır. Bilimsel araştırmalar da gelecek yıllarda bilimsel buluşların temelini oluşturacak araştırmalar arasında yer almaktadır.

Araştırma duygusunun aktif tutulması bireylerin analitik düşünebilmelerini sağlamaktadır. Bu duyguya sahip olan kişiler, bir problemle karşılaştıkları zaman bu probleme nasıl yaklaşacakları hakkında fikir sahibi olurlar. Bu problem karşısında planlar üreterek çözüme kısa süre içerisinde ulaşabilirler. Aynı zamanda araştırma sonucunda da bilgi sahibi olabilirler. Olaylara nasıl yaklaşacakları konusunda fikir sahibi olan bireyler farklı perspektiflere sahip olurlar. Bakış açılarının farklılaşmaları ile birlikte kimsenin fikir sahibi olamadığı hususlarda fikir sahibi olarak gerekli çözümleri sunarlar. Bu nedenle araştırma duygusunun hasıl olması oldukça önemli bir adım olacaktır.

İçeriği beğendiniz mi? Hemen puan verin.

0 / 5 0

Yorum ekle

Yorum yazmak için buraya tıklayın

Her gün başka sen

Söz
“Hayatı insanın şuuru değil, insanın şuurunu hayat tayin eder.” Zeki Velidi TOGAN

Tavsiye
 Korktukça tutsak umut ettikçe özgürsün. Umudunu kaybetme !

Şahsiyet

Türkolog, tarihçi ve siyaset adamıdır. Tam adı Ahmet Zeki Velidi Togan’dır.

Türkistan Millî Özerk Hükûmeti’nin bastırılmasından sonraki Basmacı Hareketi’nin içinde bulundu. 1920-23 yıllarında Türkistan’da amansız bir mücadeleye girişti ise de başarılı olamadı. Türkistan Millî Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanıdır.

Eserleri:

Türkistan Tarihi(1939)

Moğallar Cengiz ve Türklük(1941)

Tarihte Usul(1950)

Hatıralar (1969)