kadının toplum içindeki yeri
kadının toplum içindeki yeri
Genel

Kadının Toplum İçindeki Yeri, Önemi, Kadın Hakları

Kadının toplum içindeki yeri, genellikle her topluma göre farklılık arz etmektedir. Toplumun temelini oluşturan ailenin en önemli parçası olan kadın, medeniyetin gelişmesi için gerekli adımları atan ve medeniyetin büyümesini sağlayan bir rol oynamaktadır. Günümüzde kadınlar toplumun gelişebilmesi adına aktif rol oynamaktadır.

Teknolojinin ilerlemesi ile güç kullanımı azalmıştır. Bu azalma kadınların toplumsal hayatta aktif rol oynama sahalarını artırmıştır. Günümüzde kadınlar yalnızca ev içinde değil, çalışma alanında da faaliyet göstererek toplumların gelişebilmesi adına çalışmalara katılmaktadır.

Biri kurbağa öper, biri yüzyıllarca uyur,biri 7 cüceyle yaşar,biri kuleye kapatılır. Bir masal prensesi olsan bile kadınlık zor. Turgut UYAR

Kadının Toplum İçindeki Önemi

Dünya nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan kadınlar, modern topluma geçiş ile birlikte toplumda olan önemlerini artırmışlardır. Geleneksel ata-erkil topluluklarda kadınlar, geri planda kalmakta ve erkeklere oranla daha az önemli rollerde bulunmaktaydılar.

Modern topluma geçişin yaşanmasıyla birlikte kadının toplum içindeki önemi değişmiş, erkeklerle eşit rollerde bulunabilmeleri sağlanmıştır. Duyguları ile hareket ettiği düşünülen kadınlar, aklın ve bilimin gösterdiği yol sayesinde önemli icatlar gerçekleştirmiş ve insanlığın gelişmesini sağlamışlardır. Eğitimde fırsat eşitliği tanınan kadınlar, zaman içerisinde farklı alanlarda çalışmalar göstermiştir. Bu çalışmalar ile birlikte gerçek eşitlik sağlanmış ve kadınlar toplumlarda yöneticiliğe kadar ilerleyen yolda adım atmaya başlamıştır.

Kadın Hakları

Kadın hakları, 19. yüzyıl itibari ile önem kazanan bir kavram halini almıştır. Kilisenin dayatmış olduğu skolastik düşüncenin yıkılması ile birlikte toplumda eşitlik imkanı doğmuştur. Kadınlar, Orta Çağ boyunca eğitim görememe ile yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Ailelerinin zengin olmaları durumunda bazı kadınların eğitim görebilme ihtimali söz konusu olsa da çoğu kadın bu dönemde eğitim hakkına sahip değildir. Aydınlanma Çağı başladıktan sonra zorunlu eğitim düşüncesi hasıl olmuştur.

Kadının toplum içindeki yeri yok denecek kadar azdır ve bilgi sahibi olabilmeleri için çalışmalar yürütülmemektedir. Vatandaşlık hakkına bile sahip olmayan kadınlar için süreç başlar ve kadın hakları için çeşitli adımlar atılmaya başlamıştır. Ülkemizde kadın hakları çalışmaları diğer ülkelere oranla daha önce başlamıştır. Ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması ile birlikte kadın ve erkek arasındaki uçurumun kapanması adına çalışmalar yapılmıştır. Kadın haklarında günümüzde de gelişmeler yaşanmaktadır. Şeriat ile yönetilmekte olan devletlerde dahi kadın hakları için çalışmalar yürütülmekte ve siyasete dahil olabilmeleri için gerekli olan hamleler yapılmaktadır.

Kadın cinayetlerin sıklıkla yaşandığı dünyada kadın haklarını koruyabilmek için de dernekler kurulmakta ve çeşitli yürüyüşler düzenlenmektedir. Kadın haklarının korunması sağlanarak cinayetlerin ve toplum içerisinde yer alan tacizlerin sona ermesi adına gerekli duyulan adımlar atılmalıdır. Kadınların toplum içinde aktif rol oynamaları toplumu ileriye götürmek için önemli bir etkendir. Bu nedenle toplumdaki eşitliği korumak adına kadın hakları da korunmalıdır.

Kadınlar insan bizler insanoğluyuz. Neşet ERTAŞ

İçeriği beğendiniz mi? Hemen puan verin.

0 / 5 5

Yorum ekle

Yorum yazmak için buraya tıklayın

Her gün başka sen

Söz
“Hayatı insanın şuuru değil, insanın şuurunu hayat tayin eder.” Zeki Velidi TOGAN

Tavsiye
 Korktukça tutsak umut ettikçe özgürsün. Umudunu kaybetme !

Şahsiyet

Türkolog, tarihçi ve siyaset adamıdır. Tam adı Ahmet Zeki Velidi Togan’dır.

Türkistan Millî Özerk Hükûmeti’nin bastırılmasından sonraki Basmacı Hareketi’nin içinde bulundu. 1920-23 yıllarında Türkistan’da amansız bir mücadeleye girişti ise de başarılı olamadı. Türkistan Millî Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanıdır.

Eserleri:

Türkistan Tarihi(1939)

Moğallar Cengiz ve Türklük(1941)

Tarihte Usul(1950)

Hatıralar (1969)